• Lærke Thømming

Freestyle Libre: Første udtalelse på sag i ankestyrelsenStyrelse peger på region i første sag om glukosemåler Ankestyrelsen har truffet afgørelse i den første sag, hvor en borger har klaget over kommunens afgørelse om ikke at bevillige en Freestyle Libre-glukosemåler. Glukosemåleren Freestyle Libre er at betragte som et behandlingsredskab til borgere med diabetes, og derfor er det regionerne og sygehusenes ansvar at indkøbe og udlevere måleren. Det har Ankestyrelsen afgjort i en sag, hvor en borger i Københavns Kommune har klaget over ikke at få bevilget en af de nye målere fra kommunen. I afgørelsen henviser styrelsen til principafgørelse 66-10, hvor styrelsen ligeledes afgjorde, at en Guardian-glukosesensor er et behandlingsredskab. I principafgørelsen skriver Ankestyrelsen, at: »Ankestyrelsen finder, at en glukosesensor ikke kan betragtes som et hjælpemiddel. […] Sensoren adskiller sig fra et almindeligt blodsukkermåleapparat ved, at det kræver omfattende instruktion af medicinsk personale. Der er ikke tale om et apparat man kan købe på et apotek. Der er tale om et lægeordineret middel, som anvendes i de tilfælde, hvor det er lægeligt begrundet. Brugen af apparatet omfatter kun de aller-dårligste patienter, der ikke kan reguleres på almindelig vis. Endvidere kræver brugen af glukosesensor vedvarende kontakt med sygehuset. Vi finder således, at der er tale om et behandlingsredskab, som patienten forsynes med som led i den iværksatte behandling med det formål at tilvejebringe forbedring eller at forhindre forringelse af behandlingens resultat. Ankestyrelsen lægger til grund, at det er sygehusvæsenet, der har forsyningsforpligtelsen.«

I kan læse hele artiklen og meget mere om freestyle libre sagen her, samt hvad Direktør Henrik fra Diabetesforeningen siger om sagen, lige her! : (jeg kan ikke ligge hele deres artikel op så bliver de kede af det, de dygtige journalister som har skrevet den :-) ) http://kommunalsundhed.dk/ny-blodsukkermaaler-strandet-mellem-region-kommune/

Mine tanker, Hvad kommer det til at betyder for os?

Hvis regionerne som er sygehusene kommer til at behandle freestyle libre som de andre sensorer som er på markedet så tror jeg at det kommer til at betyde at ligeså få som kan få fingrene i de andre sensorer vil ku få fingrene i libre. Regionerne mener nemlig ikke de har råd til at give sensor til særlig mange. ØV!


1,163 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle